ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം പ്രാര്‍ത്ഥനാലായ സമര്‍പ്പണ ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിച്ചു.

താനൂര്‍ : ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിനായി തെയ്യാലയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച  പ്രാര്‍ത്ഥനാലായ സമര്‍പ്പണത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള പരിപാടികള്‍ക്ക് തുടക്കമായി.29ന് രാവിലെ പത്തിന് പരിപാടി ഇ ടി മുഹമ്മദ്‌ ബഷീര്‍ എംപി ഉദ്ഘാടനം ചെയതു.സ്വാമി മനുചിത്ത് ജ്ഞാനതപസ്വി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്,വിദ്യാര്‍ഥികല്‍ക്കുള പഠനോപകരണ വിതരണം ,ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ളാസ്സുകള്‍ തുടങ്ങിയ പരിപാടികള്‍ നടക്കും.ഏപ്രില്‍ 29,30 നടക്കുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനാലായ സമര്‍പ്പണ പരിപാടിയില്‍ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഗുരുസ്ഥാനീയ ശിഷ്യ പൂജിത ദീപം തെളിയിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *