ഇതാണ് ലോകം – മംഗളം

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ” ഇതാണ് ലോകം ” മംഗളം ചാനലിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി 8:30നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ

Read more

പാഥേയം – ഏഷ്യാനെറ്റ്

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന “പാഥേയം “ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൽ വൈകുനേരം 6:45 മുതൽ 7 മണി വരെ

Read more

പാഥേയം – ഏഷ്യാനെറ്റ്

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന “പാഥേയം “ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൽ വൈകുനേരം 6:45 മുതൽ 7 മണി വരെ

Read more

സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി

സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി (ഓര്‍ഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം)   മതാതീത ആത്മീയതയുടെയും മതേതരത്വത്തിന്റെയും വക്താവായ സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി, നവജ്യോതിശ്രീ കരുണാകരഗുരുവിനാല്‍ സ്ഥാപിതമായ തിരുവനന്തപുരം ശാന്തിഗിരി

Read more